Opleiding beveiliger 2

Door de toename van de criminaliteit en de onderbezetting van het politieapparaat is het belang van particuliere beveiliging- en bewakingsdiensten de laatste tijd sterk toegenomen.

Lees meer

Opleiding beveiliger 2

Door de toename van de criminaliteit en de onderbezetting van het politieapparaat is het belang van particuliere beveiliging- en bewakingsdiensten de laatste tijd sterk toegenomen. Hierdoor is een sterke groei binnen de beveiligingssector ontstaan. Om wildgroei binnen deze sector te voorkomen is de wetgever ertoe overgegaan eisen te stellen aan het opleidingsniveau van het personeel in dienst van particuliere beveiligingsdiensten. Zo heeft de Minister van Justitie en veiligheid bepaald dat m.i.v. 1 januari 1994 alle personen die diensten verrichten binnen de particuliere beveiligingssfeer aan vakbekwaamheidseisen moeten voldoen. Hiermee is de functie van de beveiligingsmedewerker een erkend beroep geworden, met drie niveaus van vakbekwaamheid: Assistent Orde en Veiligheid (MBO 1), Beveiliger 2 (MBO 2) en Coördinator Beveiliging (MBO 3).

Het beroep beveiliger

Na het behalen van het diploma BEVEILIGER kan men op verschillende manieren als beveiligingsmedewerker te werk worden gesteld. Zo kan men terecht bij de grote bedrijven die beschikken over een eigen beveiligingsdienst, zoals Philips, Akzo of DSM. Maar er zijn ook veel vacatures bij particuliere beveiligingsbedrijven, die bijvoorbeeld bedrijventerreinen industriële bedrijven beveiligen. Ook kan men met het diploma op een particuliere alarmcentrale of bij geld & waardetransportbedrijven werken. Maar u kunt ook aan receptiediensten, objectsurveillance of evenementenbeveiliging. De hoofdtaken van een beveiliger zijn: beveiligen, bewaken, observeren, signaleren, alarmeren en rapporteren. De beveiliger staat direct in contact met burgers, men dient daarom sociaal en communicatief vaardig te zijn. De beveiligingsbranche biedt voldoende werkgelegenheid aan gemotiveerde beveiligers. Te denken valt aan een gemiddelde van 1000 vacatures per jaar in een branche met ruim 36000 collega beveiligers. De wettelijke verplichting op de vakbekwaamheidseisen veroorzaakt een structureel tekort aan gediplomeerde beveiligers. Confidus Opleiding en Beveiliging is zich terdege bewust van de vraag naar goed geschoold personeel.

Lestijden en leslocatie

De opleiding, inclusief theorie examen, stage en praktijkexamen behelst totaal 12 tot 28  weken.

De lessen zijn wekelijks op dinsdag &  vrijdag van 18:00 – 22:00 uur (avondopleiding) of op zaterdag.De les locatie is Toermalijnring 508 te Dordrecht.

Gefaseerd ziet het traject er als volgt uit:

Fase 1: 12 weken theorie, in deze periode worden ook de verplichte MBO modulen Nederlands, LL&B, rekenen en Engels geïmplementeerd. (week 13/14 SVPB theorie examen in Amersfoort)

Fase 2: een verplichte stage van ± 620 uur (10-12 weken – kan vanaf week 2 beginnen)

Fase 3: week 13t/…. praktijkdagen (week ….. SVPB praktijkexamen  Amersfoort)

  • LL&B (Burgerschapskunde) Verplicht
  • Nederlands Verplicht
  • Rekenen Niet kwalificerend
  • Engels Niet kwalificerend
  • Twee keuzemodulen

De MBO modulen worden bij voldoende resultaat, bekroond met het erkende MBO diploma, wat op zijn beurt weer extra bagage geeft aan het SVPB diploma “beveiliger 2”. Voor alle lessen geld een aanwezigheidsverplichting, deze wordt door de docent middels een presentielijst bijgehouden.

Indien de cursist onverhoopt een les mist, bieden wij de optie (in overleg met de docent) een inhaalslag maken bij de eerstvolgende les. Het spreekt voor zich dat deze optie eerder uitzondering dan regel is. Zoals aangegeven zal kandidaat voorafgaand aan het praktijkexamen deelnemen aan een aantal intensieve praktijk trainingsdagen in een simulatiecentrum. De kandidaat wordt middels casussen en relevante waarnemingsfilmpjes uitgebreid voorbereid op het praktijkexamen.

Studiebelasting. De geschatte studiebelasting bedraagt ongeveer 10 uur per week.

Aantal deelnemers

De aantal deelnemers voor het hele opleidingstraject is gebaseerd op een minimum van 4 en een maximum van 10 deelnemers per klas. Hierdoor is de individuele aandacht gewaarborgd, hetgeen een positief effect heeft op het eindresultaat. Zoals gezegd werken wij met een uniek carrousel model, wat implementeert dat cursist wekelijks kan instromen ongeacht de aantal deelnemers. Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat een aangemelde groep zoveel mogelijk gezamenlijk in- en uitstroomt.

De kosten voor de opleiding bedraagt €2600,- incl. stageplaats ! 

Offerte opvragen of meer informatie?

OfferteContact